شرکت مسافرت هوايي وجهانگردي امواج كاسپين

گردشگري و فروش بليط قطار و هواپيما

برنامه پروازهای فرودگاه گرگان

 

               

 

                                           برنامه پروازهاي فرود گاه گرگان

                 گرگان به تهران                                                    تهران به گرگان

 

شنبه

30/11 EP

10/14 IR

 

 

13 EP

20/19 IR

 

 

يكشنبه

30/11 EP

22 IR

 

 

13 EP

30/23 EP

 

 

دوشنبه

30/11 EP

10/14 IR

23 EP

 

13 EP

20/19 IR

 

 

سه شنبه

30/6 W5

30/11 EP

30/19 EP

 

30/00 EP

30/8 W5

13 EP

21 EP

چهار شنبه

30/11 EP

23 EP

 

 

13 EP

 

 

 

پنجشنبه

30/11 EP

15 IR

22 EP

 

30/00 EP

13 EP

10/20 IR

30/23 EP

جمعه

30/11 EP

15/16 EP

 

 

 13 EP

45/17 EP

 

 

 

 

ايام هفته

گرگان به مشهد

مشهد به گرگان

كد شركت هواپيمايي

نام شركت هواپيمايي

شنبه

55/15

35/17

EP          

آسمان

دوشنبه

55/15

35/17

IR

ايران اير

پنج شنبه

40/16

25/18

W5

ماهان اير

مسافرين محترم جهت خريد ويا سفارش آنلاين بليط هواپيما دركليه مسيرهاي داخلي وخارجي از سايت رسمي شركت به آدرس 

www.acaspian.com مراجعه فرماييد.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم بهمن ۱۳۸۶ساعت ۱۳:۴۲ بعد از ظهر  توسط   |